Tømmende anlegg for kjedelig haug og TBM

Tømmende anlegg for kjedelig haug og TBM
Desandter- eller desilter-anlegg er design for kjedelig haug på konstruksjon med økonomi-alternativ og veldig kompakt design for lite fotavtrykk. Det prosjekterende anlegget er designet for fleksibel bearbeiding og installasjon for å passe kjedelig bunke, TBM eller HDD slamgjenvinningssystem.

Hovedkomponentene til alle de planlagte anleggene er: Grov skjerm for avskjæring av steiner større enn 5 mm; Grov skjerm lagringstank; Syklon med syklonmaterpumpe for fjerning av fine partikler fra suspensjonen; Avvanningsskjermer for abstraksjon av ytterligere vann fra de faste stoffene som lades ut av syklonen.

Desanderende planter brukes til å fjerne jordpartikler i boreslam og bæreslam som brukes i fundamentteknikk. De kan enten være vann-bentonitt, vannpolymerer, eller vannsement og bentonitt-suspensjoner.